Risk Değerlendirmesi Eğitimi


Tehlikeler günlük yaşamda bile her an vardır gerekli tedbirlerin alınmadığı anlarda bir anda ortaya çıkar ve biz daha anlamadan sakat kalma yada ölümcül kazalara yol açar. Ülkemizde risklerin çok olduğu ve gerekli risklerin belirlenip kontrol altına alınmadığı ortamlar acı sonuçlar doğurmaktadır. Ülkemizde kayıtlı yıllık 8 ile 10 bin arası iş kazası olmaktadır. İş kazası sonrası işverenler ödedikleri tazminatlar ve işveren zararları ile işçi tarafındaki can kayıpları tahmin edilemez durumdadır. Yapılması gereken riskleri belirleyip tehlike boyutuna göre risk analizlerin yapılarak kontrol edilmesidir sadece.

Risk Analizleri Eğitimi İçeriği:
Tehlike ve olasılık hesapları
İşletmenin gezilmesi ve risklerin tespiti
Risklerin belirlenmesi ve risk analizlerinin yapılması
Şiddete göre risklerin bertaraf yöntemleri
Çalışma alanı ve koşulları
Personelin bilincinin arttırılması
Kişisel koruyucu donanımın önemi
İş yerinde alınan güvenlik ekipmanları
Makine ve çevre tehlikelerinin kaynağında yok edilmesi

Risk Analizleri Eğitimi Süresi:
Şirketimiz tarafından İş Yerlerinde Oluşabilecek Risk Analizleri Eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. Firmada çalışanların sayısı, tesislerin ve şubelerin fazlalığı ve yapılan işin kapsam olarak tehlikeli boyutlarda olmasına göre eğitim süresi arttırılmaktadır.

Risk Analizleri Eğitimine Kimler Katılabilir: Tehlikeli işlerde çalışanlar
Tüm sanayi kolunda çalışan personel ve kuruluşlar
Maden, dökümhane, tersanede çalışanlar
Sanayiye yönelik iş yapan kuruluşlar
Büyümekte olan ve iyileştirme yapılması gereken tesis ve işyerleri

Risk Analizleri Eğitimi Belgesi Kurs sonunda katılımcılara Risk Analizleri Eğitimi belgesi (eğitim sertifikası) verilecektir.Online Teklif Formu ile İş Güvenliği Hizmetinde Bulunabilirsiniz.

TEKLİF İSTEYİN