Ergonomi Eğitimi


Ergonomi terimi Yunanca iş anlamına gelen 'ergos' ve yasa anlamına gelen 'nomos' sözcüklerinden türemiştir, iş bilim anlamına gelir.

Ergonomi uyum, uygunluk demektir. Kişilerle yaptıkları iş, yaşadıkları çevre, soludukları hava, kullandıkları eşyalar, diğer insanlar ile aralarında uygunluk olmasıdır. Kişi ve çevresi arasında uygunluk sağlanırsa çevrenin insan üzerinde yarattığı stres azalır, hata payı azalır, verimlilik artar. Burada sözü edilen uygunluk hem fiziksel hem de psikolojik uygunluktur. ABD ergonomiye 'insan faktörü', demektedir. Ergonomi insan kullanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının en uygun hale getirilmesini amaçlayan uygulamalar bütünüdür. Yani yaşamın insana uyumunu hedefler.

İnsanın çevresi arasındaki etkileşimi, uyumu insanın hayvana attığı ilk taşla başlamış, uygarlık geliştikçe de insan çevre uyumu gelişmiştir. Ergonominin asıl gelişimi ve bilim haline gelmesi 2. Dünya Savaşı'nda savaş pilotlarının hatalarını en aza indirmek için yapılan çalışmalarla olmuştur. Ergonomi yaşamın her alanındadır… oturduğumuz sandalye, uzandığımız yatak, kullandığımız mutfak, yaşadığımız ev, şehir, çalıştığımız iş, soluduğumuz hava, çevremizdeki gürültü,… hepsi ergonominin konusudur.. iş makine tasarımcılığından, eğitim teknolojisine, uzay havacılık bilgisayar programından , kaza analizine dek. Ergonomi multidisipliner bir bilimdir; mühendislik, mimarlık, tıp, fizyoloji, psikoloji, sosyoloji, anatomiden yararlanır.

Ergonomi alanında uzmanlaşan kişilere ergonomist denir. Avrupa Birliği'nde ergonomi eğitimi için dört yılı genel ergonomi, iki yılı da sektöre özel eğitim öngörülmektedir.

Ergonomi Eğitimi İçeriği
İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin sağlanması
İş gücü kayıplarının önlenmesi
Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
İş kazaları ve mesleki risklerinin azaltılması
Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
Gürültü-aydınlatma-hava hareketleri-nemlilik-hava ısısı-personel ekipman uygunluğu

Ergonomi Eğitimi Süresi
Şirketimiz tarafından Ergonomi Eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. Ergonomi Eğitimi için öngörülen bu süre Ergonomi Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Ergonomi Eğitimi Eğitimine Kimler Katılabilir ?
Özel ve resmi kurumlarda çalışan tüm kişiler
Büro bazlı çalışanlar
İş yeri ortamlarının iyileştirilmesini isteyenler
Meslek Hastalığına yakalanma riski

Ergonomi Eğitimi Belgesi
Kurs sonunda katılımcılara Ergonomi Eğitimi belgesi (eğitim sertifikası) verilecektir.Online Teklif Formu ile İş Güvenliği Hizmetinde Bulunabilirsiniz.

TEKLİF İSTEYİN