Acil Durum Yönetim ve Planlaması


Acil Durum Eylem Planı

Bu planın amacı yangın su baskını deprem kimyasal tehlikeler ve terörist saldırı gibi acil durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması çalışma planının oluşturulması can ve malı koruyacak önlemlerin alınması hasar tespit acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesidir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 11. Maddesi gereği olarak işveren Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.Bu konuda acil durum ekipleri oluşturulur,

İlk Yardım ekibi Yyangın sebebiyle yaralanan ve hastalananlara gereken ilkyardımı yaparlar. Söndürme Ekibi itfaiye gelinceye kadar binada çıkan yangını söndürmeye çalışır, gelişmesini engeller ve itfaiye gelince yardım eder.
Kurtarma Ekibi yangın anında ilk önce can ve yangında ilk önce kurtarılacak işaretli malları kurtaracaktır. Koruma Ekibi yangından kurtarılan eşyaları korurlar. Yangından ötürü personel arasında meydana gelecek panik ve kargaşaları önlerler.

Oluşturulan acil durum ekiplerinin görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi ve bu konuda donanım kazanabilmesi için gerekli eğitimler düzenlenmelidir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile, bir çok işyerinde meydana gelen; Yangın kökenli iş kazaları sonucundaki Ölümlü vakaların meydana gelmesi büyük çoğunlukta bertaraf edilecektir. Buradaki en önemli noktanın, yangına sebebiyet verebilecek tehlikelerin tespit edilerek proaktif olarak ortadan kaldırılması, Yangın türevli iş kazalarının oluşmasını büyük oranda önleyecektir. Fakat her ihtimale karşılık olarak Acil Durum Eylem Planı büyük bir hassasiyetle oluşturulmalıdır.

Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlkyardım

İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi edinmek üzere işletmelere eğitim, tatbikat ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Profesyonel Destek
* Acil durum ekiplerinin oluşturulması,
* Acil durum planlarının oluşturulması,
* Acil durum toplanma bölgelerinin belirlenmesi,
* Acil durum işaretleme çalışmaları,
* Yangın oluşumu öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması,
* Taşınabilir yangın söndürücülerin kullanılmasına ilişkin bilgilendirme çalışmaları,
* Yangın eğitimi ve pratik olarak söndürme, ilkyardım, koruma ve kurtarma faaliyetlerinin uygulanması.
Yangın Güvenliği Risk Analizi
Acil Durum Eğitimleri
* Eğitimler ile işletmenizde çalışanların yangın deprem sel sızıntı sabotaj ilkyardım vb. acil durumlar hakkında bilgilendirilmesi.
Büyük Kaza Önleme Politikası ve Güvenlik Raporunun Hazırlanması
Acil Durumlarda Yapılacaklar
* Kesinlikle paniğe kapılmayınız çünkü panik nedeniyle çevrenizdeki kişileri tehlikeye atabilirsiniz.
* Acil durumlarda sakin ve seri bir şekilde acil çıkış kapıları ve acil kaçış merdivenlerini kullanınız.
* Acil durumlarda asansör kesinlikle kullanılmayacaktır;çünkü asansör içerisindeyken elektrik kesintisi oluşabileceğinden tehlike arz etmektedir.
* Acil durumda elektrikler şalterleri elektrik bölümünden teknik bir eleman tarafından kapatılacaktır.
* Acil durumlarda tüm çalışanlar belirlenmiş toplanma mahallinde toplanacaktır.
* Tüm ekipler gerekli müdahaleyi yapacaktır.Online Teklif Formu ile İş Güvenliği Hizmetinde Bulunabilirsiniz.

TEKLİF İSTEYİN